Паразитология ва бемориҳои инвазионии одаму ҳайвонот

Муллифон:
Муҳаммадиев Санъат Абдуллоевич – доктори илмҳои биологй, профессори Институти забонҳои хориҷии Самарқанд;
Худоидодов Беҳруз Иброҳимович – номзади шшҳои ветеринарй, ходими калони илмии шӯъбаи паразитологаяи Институти зоологая ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Қадамов Дилшод Сатгорович – номзади илмҳои биологй, муовини директор оид ба илм ва таълими Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н. Павловскийи Академияи миллии илмҳои Тоҷикисгон
Муҳаррири масъул: Саидов А.С. – доктори илмҳои биологй, профессор, узви вобасгаи Акадсмияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ноиби президенти Акадсмияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Муқарризон:
Розиқов Ш.Ш. – доктори илмҳои ветеринарй, профессор мудири кафсдраи фармакология ва паразитологияи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур
Муминов А.- доктори илмҳои ветеринарй, ходими пешбари илмии шуъбаи биотехнологияи маводҳои ветеринарии Институти тибби ветеринарии АИКТ
Хабиров 3.- номзади илмҳои биологй, ходими пешбари илмии шуъбаи паразитологияи Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н.Павловскийи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Китоби мазкур дар Шӯрои илмии Институти зоология ва паразитологияи ба номи Е.Н.ПавловскийиАкадемияи миллии илмҳои Тоҷикистон (суратҷаласаи №3 аз «28» майи 2021) ва дар Шӯрои табъу нашри Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (суратҷаласаи №103 аз «22» ноябри 2021) баррасй ва барои чоп тавсия шудааст.
18В^ 978-99985-947-1-5