«Истиқлоли давлатӣ ва рушди илми ватанӣ». Маводи Конференсияи илмию амалӣ бахшида ба 31-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, 5 сентябри соли 2022 – Бештар

Салимӣ Носирҷон, Шарифзода Абдуфаттоҳ Тоҷики оламшумул. (Нашри дуюми такмилёфта). -Душанбе: «Дониш», 2022. – 364 саҳ.

Салимӣ Носирҷон, Шарифзода Абдуфаттоҳ Тоҷики оламшумул. (Нашри дуюми такмилёфта). -Душанбе: «Дониш», 2022. – 364 саҳ.   Муаллифон тасмим гирифтаанд, ки дар ин рисола нақш Бештар

Нақш ва ҷойгоҳи зан дар ташаккул ва пешрафти фарҳанги бадей: анъана ва имрӯз (таҳқиқот). Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов, Душанбе, 2022, 608 саҳ.

Нақш ва ҷойгоҳи зан дар ташаккул ва пешрафти фарҳанги бадей: анъана ва имрӯз (таҳқиқот). Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов, Душанбе, 2022, 608 Бештар

Эмомов Асрориддин. Масъалаҳои интишори забони арабй дар Хуросон ва Мовароуннаҳр. Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 300 с.

Эмомов Асроридцин. Масъалаҳои интишори забони араби дар Хуросон ва Мовароуннаҳр. Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 300 с.   Зери назари доктори илмҳои филологи Мардонӣ Тоҷиддин Бештар

Баёзи фалак. (АМИТ, Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки, шуъбаи санъатшиносй). – Душанбе: МН «Дониш», 2022. – 460 саҳ

Зери назари академик Фарҳод Раҳимӣ   Ҳайати таҳририя: Ф. Раҳимӣ, Қ. Искандаров, А. Муҳаммад, Шарифзода Б, А. Низомӣ, Н. Убайдуллоев, Р. Аҳмадов   Мураттибон:А. Бештар