Рисунок1

Академик Муҳаммад Осимӣ ва омӯзиши масоили тамаддуни Осиёи Марказй(таҳқиқот),Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов.Тоҷикӣ,русй ва англисй, Душанбе, 2020, 868 саҳ.

Академик Муҳаммад Осимӣ ва омӯзиши масоили тамаддуни Осиёи Марказй(таҳқиқот),Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов.Тоҷикӣ,русй ва англисй, Душанбе, 2020, 868 саҳ. Таҳқиқоти дастаҷамъии академй, Бештар
Рисунок1

Акбар Турсон. Бободжон Гафуров и Мухаммад Асимов – достойные сыновья своего народа. Ответственный редактор: профессор Аскарали Раджабов, «Дониш», Душанбе, 2020,54 с.

Акбар Турсон. Бободжон Гафуров и Мухаммад Асимов – достой- ные сыновья своего народа. Ответственный редактор: профессор Ас- карали Раджабов, «Дониш», Душанбе, 2020,54 с.   Бештар
Рисунок1

Кашинатх Пандита, Академик Муҳаммад Осимӣ- муҷассамаи тамаддуни Осиёи Марказӣ (ба забони англисй ва тоҷикӣ). Таҳия ва муҳаррири масьул: профессор Аскаршп! Раҷабов. Душанбе, «Дониш», 2021, 68 саҳ.

Кашинатх Пандита, Академик Муҳаммад Осимӣ- муҷассамаи тамаддуни Осиёи Марказӣ (ба забони англисй ва тоҷикӣ). Таҳия ва муҳаррири масьул: профессор Аскаршп! Раҷабов. Душанбе, «Дониш», 2021, Бештар