Қосимзода Содеҳ Садим Сабкшиносй ва шинохти ҳунар дар шеър. – Душанбе «Промэкспо», 2022. -224 с.

Зери назари
академики Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон., доктори илмҳои филологи,
профессор Имомзода М.С.

Муҳаррири масъул:

узви вобастаи АМИТ, профессор А. Кӯчарзода

Муқарризон:

Профессорон У. Сафар ва М. Солеҳов

Қосимзода Содеҳ Садим

Сабкшиносй ва шинохти ҳунар дар шеър. – Душанбе «Промэкспо», 2022. -224 с.

Дар рисода зимни пажӯҳиши маъмултарин сабкҳог давраии шеър дар адабиёти классикии форсу тоҷик баъз< паҳлуҳои назариявии илми сабкшиносӣ мавриди барраст’ қарор гирифта, решаҳои таҳаввули сабки шеърӣ дар адабиёп муосир нишон дода мешавад.