Библиографияи библиографияи Тоҷикистон: китобнома (1991-2022) / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Ш. Комилзода, зери назари М. Акобирова; муҳаррир С. Наимов. – Душанбе Истеъдод, 2023. – 208 с.

Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Шариф Комилзода Зери назари Моҳира Акобирова Муҳаррир Саломиддин Наимов Библиографияи библиографияи Тоҷикистон: китобнома (1991-2022) / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Ш. Подробнее

Хирургическое лечение послеожоговых стягивающих рубцов шеи и грудной клетки: монография / И.С. Саидов, У.А. Курбанов, С.М. Джанобилова, С.Г. Али-Заде. – Душанбе: изд-во ГОУ «Хатлонский государственный медицинский университет», 2022. – 180с.

Хирургическое лечение послеожоговых стягивающих рубцов шеи и грудной клетки: монография / И.С. Саидов, У.А. Курбанов, С.М. Джанобилова, С.Г. Али-Заде. – Душанбе: изд-во ГОУ «Хатлонский Подробнее
Рисунок1

Муратов Рустам [Матн]: [Библиографический указатель] / Сост.: Рахимов Ф. – Душанбе: Дониш. 2023. – 134 с. – (Материалы к биобиблиографии учёных Таджикистана. Вып. 113).

МУРАТОВ РУСТАМ ШАРИФОВИЧ (библиографический указатель) Ответственный редактор: член-корр. НАНТ А.С. Саидов Составитель: Рахимов Ф.И. Библиографический редактор: Н.Умарова   Муратов Рустам [Матн]: [Библиографический указатель] / Подробнее

Хоҷамуродов О. Нигоҳе ба ҷунбиши ислоҳи хат дар Эрон (аз охирҳои асри XIX то солҳои 70-уми асри XX) / Олимҷон Хоҷамуродов.- Душанбе: “Мулквар”, 2023. – 108 с.

Китоб бо қарори Шӯрои илмии Маркази мероси хаттии назди РаёсатиАкадемияи миллии илмҳоиТоҷикистон №-3 аз 30. 03.2021 нашр мегардад. Хоҷамуродов О. Нигоҳе ба ҷунбиши ислоҳи Подробнее
Рисунок1

Аминҷон Шукӯҳӣ. Нақд ва номаҳо (аз бойгонии шоир). Таҳияи А. Набавӣ ва Л. Шарифзода. – Душанбе: Аршам, 2022 200 с.

Зери назари директори Институти забон ва адабиёти I номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои филологӣ, профессор Шарифзода Фарангис Худоӣ Муҳаррир: Мубашшир Подробнее