Ёдномаи академик Хуршеда Отахонова (Ба ифтихори 90-солагй) – Душанбе: Дониш, 2022. – 247 с.

Ёдномаи академик Хуршеда Отахонова (Ба ифтихори 90-солагй) – Душанбе: Дониш, 2022. – 247 с.

Зсри назари профессор

Фарангис Шарифзода

Муҳаррирон:

А. Набавӣ ва

А. Маликзод

Муқарризон:

Умриддини Юсуф ва

Хдмза Боқй

Мураттибон:

Анзурати Маликзод ва Холиса Раҳимова

Ин маҷмӯа ба ифтихори 90-солагии академик Хуршеда Отахонова фароҳам шудааст. Он аз се бахш иборат буда, бахши аввал аз мақолаву меҳрномаҳои ҳамкорону дӯстон ва шогирдони соҳибҷашн мураттаб гардида, бахши дуюм аз шеьрҳои ба академик бахшидаи муаллифон гирд омадаанд.

Дар бахши сеюм мунтахаби мақолаҳои таҳқиқии соҳибҷашн фароҳам оварда шудаанд. Маҷмӯа барои донишҷӯён ва мутахассисони риштаи суханшиносй муфид хоҳад буд.