Рисунок1

Бобоев Тошбой Бобоевич (Бахшида ба ҷашни 80 – солагии олим) [Матн]: [Нишонди- ҳандаи биобиблиографй] / Зери назари Ф.Раҳимӣ; Мурат.: Ш.З.Суфизода, Ё.Бердизода; Муҳар. библиогр.: Н.Самизода, М.Азимова. – Душанбе: Дониш, 2022. – 145 с. – (Мавод оид ба биобиблиографияи олимони Тоҷикистон. Нашри 117).

Зери назари президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Ф.Раҳимй   Мураттибон: Ш.З.Суфизода Ё.Бердизода Муҳаррирони библиографӣ: Н.Самизода, М.Азимова   Бобоев Тошбой Бобоевич (Бахшида ба ҷашни 80 Подробнее

Иқтибосҳо аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ- Пешнои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалй Раҳмон оид ба масьалаи пиряхҳо дар раванди тагйирёбии иқлим. Душанбе, “Фаридунзода”, 2022. -103 саҳ.

Зери назари президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, академик Фарҳод Раҳимӣ Мураттибон: профессор А. Қаюмов, М.Сафаров, Н. Бахтибекова Иқтибосҳо аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ- Подробнее

Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург. Маводи хамоиши илмии чумхуриявии «Тохириён ва истиклоли Хуросони Бузург» бахшида ба 1200-солагии таъсиси давлатй Тохириён. Душанбе «Ганҷи хирад», 2022, 184 с.

Хамоиши илмии «Тохириён ни истиклоли Хуросони Бузург» дар асоси лоихаи «Таърихи халқи точик» (асри III – штили нсри XX), раками кайди давлатй 0121ТЛ211 баргузор Подробнее

Ализода Б. П. Трансформация и развитие государственного управления в Таджикистане (1929-2015 гг.). – Душанбе, 2021. – 200с.

рекомендовано к изданию ученым Советом Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан   Ализода Б. П. Трансформация и развитие государственного управления в Таджикистане (1929-2015 Подробнее