Шамсиддин Каримов. Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии Аврупо ва Амрико (маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Дониш, 2023. -170 саҳ.

Шамсиддин Каримов. Тоҷикистон дар сиёсати хориҷии Аврупо
ва Амрико (маҷмӯаи мақолаҳо). – Душанбе: Дониш, 2023. -170 саҳ.

МУҚАРРИЗОН:

Зокиров Г.Н., доктори илмҳои сиёсӣ, профессор
Воҳидова С., доктори илмҳои таърих, профсссор

Маҷмӯаи мазкур масъалаҳои марбут ба ҳаёти сиёсию иҷтимони
замони муосирро дар робита бо Тоҷикистон ва сиёсати Ипиҳодн
Аврупо ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар минтақаи Осиёи
Миёна дар бар мегирад ва натиҷаи тадқиқот ва нигоштаҳои и илмии
чанд соли ахири муаллиф ва мулоҳизаву мушоҳидаҳояш дар доираи
фаъолияти шуъбаи Аврупо ва Амрикои Институти омӯзиши
масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илимҳои
Тоҷикистон (солҳои 2018-2023) мебошад.

Маҷмӯа ба доираи васеи хонандагон пешбинӣ шудааст.