Бо қарори Шурои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тавсия карда шудааст

Раҳимзода М. 3. узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон.- Субъектҳои фаъолияти соҳибкорй: назария ва танзими ҳуқуқӣ. Монография. -Душанбе, 2023

Муқарризон:

Маҳмудзода М. А.-академик, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
пофессор

Сангинзода Д. III. -доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, пофессор

Китоби мазкур ба проблемаҳои мубрами танзими ҳуқуқии фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, бахусус соҳибкорони инфиродй, корпоратсияҳо, корхонаҳои воҳиди давлатй бахшида шудааст. Дар он мафҳум, намудхо ва шаклҳои ташкили ҳуқуқии субъектҳои фаъолияти соҳибкорй бо дарназардошти омӯзиш андешаҳои олимони хориҷй ва ватанй, инчунин, қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон , мавридн гаҳлил қарор дода шудааст.

Китоби мазкур барои бакалаврҳо, магистрҳо, унвонҷуён, омӯзгорони факултаҳои ҳуқуқшиносӣ ва иқтисодӣ, кормандони амалия ва доираи васеьй хонандагон тавсия карда мешавад.

Заминаи меъёрӣ ба ҳолати то 1 июли соли 2023 оварда шудааст.