Халиков Д.Х. Вспоминая своих учителей и друзей. Душанбе: Дониш, 2022. – 104 с.

В книге представлены отдельные очерки-воспоминания таджикского учёного Джурабая  Халиковича Халикова – представителя таджикской полимерной школы, о его учителях и учениках. На страницах книги приведены Бештар

ҲУСАЙН ВОИЗИ КОШИФӢ ВА СУННАТИ ТАФСИРНИГОРИИ ҚУРЪОН БА ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОҶИКИ (АСРҲОИ X-XV)

Дар рисола бори нахуст дар адабиётшиносии ватанию хориҷӣ масъалаҳои алоқаманд ба зиндагинома, мероси илмию адабӣ, ҷаҳон бини, фаъолияти тафсирнависии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва суннати Бештар

Ғафуров Бобоҷон (Биобиблиография)

Ғафуров Бобоҷон [Матн]: [Нишондиҳандаи биобиблиографӣ] / Зери назари Ф.Раҳимӣ; Муҳар. масъул А.Усмонов; Мурат.: Ш.З.Суфизода, Ё.Бердизода, С.Н.Нигматова; Муҳар. библиогр.: С.Н.Нигматова, Н.Умарова. – Душанбе: Дониш, 2021. Бештар