А. Самеъзод. Тест – навъе аз санҷиши дониши хонанда. Душанбе, «Ганҷи хирад», 2023. 64 саҳ.

Ба ифтихори Солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзй дар соҳаи илму маориф» ва 35 – солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳдо мегардад.

Дар Шурои методии ШМН Шоҳмансур, таҳти №9, аз 30.09.2023 ба чоп тавсия шудааст.

Муратгиб:
Абдусаломи Самеъзод,
-омӯзгори фанни физикаи МТМУ №1()0-и
н. Шоҳмансури ш. Душанбе.

Муқарризон:
Мирзошо Ҳамроев,

– омӯзгори фанни физикаи Маркази омодагии
қаблии ИДТ-и ДДТТ ба номи А. И. Сино
Субҳон Имомов,

– сармутахассиси Шуъбаи маорифи ноҳияи Шоҳмансури нойтахт

А. Самеъзод. Тест – навъе аз санҷиши дониши хонанда. Ду- шанбе, «Ганҷи хирад», 2023. 64 саҳ.

Дар дастур пурсишу посух аз фаняи наҷум ва тестҳо аз фанни физикаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва аз Шарқ рӯшноӣ бархост ва аз Ғарб қонун, ки доир ба мероси олимони илмҳои дақиқ иборат буда, гирд оварда шудаанд. Сохт ва гузориши онҳо, ки ба барномаи таъли- мии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мувофиқанд, натанҳо фаҳмидани ҳодисаҳои астрономӣ ва қонуниятҳои физикӣ, балки дар амал истифода бурдани онҳоро низ дар назар дорад. Маводи мазкур барои омӯзгорони фанни физика ва нуҷум ҳамчун дастури таълимӣ пешниҳод мсгардад ва аз фоида холӣ нест.