Рисунок1

Абурайҳони Берунӣ. Китоб-ут-тафҳим ли авоили саноат-ит- танҷим. Матн. Чопи аксӣ. Душанбе: 2023, 344 с.

Ба муносибати ҷашни 1050 – солагии Абураӣҳони Берунӣ ба мусоидати ЮНЕСКО нашр шудааст.   Зери назари Раҳматкарим Давлатов   Тарроҳ ва муҳаррири техники: Нурмуҳаммад Бештар
Рисунок1

Матлубаи Мирзоюнус. АЗ ТАЪРИХИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР ОХИРИ САДАИ Х1Х-НИМАИ АВВАЛИ САДАИ XX. – Хуҷанд: Ношир, 2023. – 418 с.

    Бо қарори Шурои татбиқ ва наш- ри корҳои илмӣ-тадқиқотии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» №7-1/7 аз 15. 03. Бештар