Маҷидов О.Ш. Душанбе, Муассисаи нашриявии “Дониш”, 2024. 195 саҳ.

Маҷидов О.Ш. Масъалаҳои географи ва роҳҳои ҳалли онҳо, дасгурамали таълимй аз фанни география (баъзе фаслҳо) барои муҳассилини синфҳои 6 – 11 -и муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (МТМУ), мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии типи нав (МТМУТН – литсейҳо, гимназияхо, мактабҳои президентӣ, мактабҳои хусусӣ) ва донишҷӯёни курсҳои 3 ва 4 – и мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ихтисосҳои табиатшиносӣ ва гуманитарй (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ). Душанбе, Муассисаи нашриявии “Дониш”, 2024. 195 саҳ.

Муҳаррири масъул: д.и.г. профессор Муҳаббатов Х.М.

Муқарризон: д.и.г., профессор Муртазаев У.И., н.и.физ-мат., дотсент Низомов 3.,н.и.и., дотсент, профессори академияи табиатшиносии Россия, Ёров Ҷ.Н.

Муҳаррири техникй: Юсупов У.

Дар дастури таълимй мазмуни баъзе фаслҳои фанни географияи табий, иқтисодй ва иҷтимоӣ, масъалаҳо ва роҳҳои ҳалли онҳо, барои муҳассилини синфҳои 6 – 11 – и МТМУ, МТМУТН ва донишҷӯён, ки барои онҳо дар се соли баргузории Озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» мураттаб гардида буд, таҳия шудааст.