Олимони ҷавон ва илми муосир. Маводи нахустконфронси олимон ва муҳаққиқони ҷавони ДДМТ. Душанбе, “Ҳумо” , 2001с. 19 саҳ.

Олимони ҷавон ва илми муосир. Маводи нахустконфронси олимон ва муҳаққиқони ҷавони ДДМТ. Душанбе, ‘Ҳумо , 2001с.

19 саҳ.

 

       Маводи нахустконфронси олимону муҳаққиқони ҷавон ва до- нишҷӯёни вҷодкор паҳлӯҳои муҳими соҳаҳои мухталифи илми табиат- шиносй ва масоили характери иҷтимой-иқтисодй ва гуманитари доштаро дабар мегирад.

Бештари гузоришу маърӯзаҳои илмии ба конфронс пешниҳодшуда натоиҷи тадқиқоти назариявиву амалии ба сомон расонидаи олимон ва муҳаққиқони ҷавон аст, ки бо истифодаи навтарин усулҳо омӯхта шудаанд.

 

Ҳайати таҳририя:

проф.Сафиев Ҳ.С. (сармуҳаррир). проф.Аминҷонов А.О.,
проф. Комилов Р.С., дотс. Фозилов М.М..

дотс. Ғафуров Ф.Ғ. (котиби масъул)