Ахтари илму ирфон

Муҳаррирон:

докторони илми таърих, профессорон
Р.А.Набиева ва С.Мухторов

Маҷмӯъае, ки Шумо дар даст доред ба ҳаёт ва фаъолияти илмй- чамъиятии яке аз абадмардони рӯзгор, олими шинохтаи мардумй , иадари илми таърихшииосии тоҷик, устоди сахтгиру ғамхор. докто-’ ри илми таьрих, профессор, академики Академияи илмхои ҷумхурй , арбоби илми Тоҷикистои, барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба иоми Абӯалй ибни Сино, нахустректори Донишгохи давлатии миллии Тоҷикистон Зариф Шарифовиҷ Раҷабов, ки соли равои синни 100-солагиро пур намуд, бахшида мешавад.