Муродова Тоҷинисо. «Пажухишҳо дар таърихи фалсафа ва ирфон». — «Собириён». Душанбе, 2020. 272 сах.

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Институти фалсафа, сиёсатшиносй ва ҳукуки
ба номи А. Баховаддинов
Шуьбаи таърихи фалсафа

Муродова Тоҷинисо. «Пажухишҳо дар таърихи фалсафа ва ирфон».

— «Собириён». Душанбе, 2020. 272 сах.

 

 

 

 

 

Асари мазкур, ки ба қалами муҳаккики таърихи фалсафаи тоҷик, номзади илмҳои фалсафа Тоҷинисо Муродова тааллук дорад, ки ба равшанӣ додан ба саҳифаҳои норавшани таърихи фалсафаи тоҷику форси асрхои Ҳ1У-Ҳ1Ҳ бахшида шудааст. Бояд гуфт, ки дар ташаккули андешахои фалсафй, маънавй, ахлокй-иҷтимой, ирфонй ва афкори давлату давлатдории ин асрҳо маком ва манзалати Имоди Факехи Кирмонй, Аҳлии Шерозй, Шамсуддин Мухаммад Лоҳичй, Файзи Кошонй, Соиби Табрезӣ, Ҳаким Сафо, Сайидои Насафӣ ва Маҳмуди Шабистарй ниҳоят бузург буд, ки дар ин монография бори аввал аз онхо сухан меравад ва осори онҳо барои хонандаи Осиёи Марказй, аз ҷумла Тоҷикистон пешниход мегардад.