Бобоев Тошбой Бобоевич (Бахшида ба ҷашни 80 – солагии олим) [Матн]: [Нишонди- ҳандаи биобиблиографӣ] / Зери назари «Ф.Раҳимӣ; Мурат.:Ш.З.Суфизода, Ё.Бердизода; Муҳар. библиогр.: Н.Самизода,М.Азимова. – Душанбе: Дониш, 2022. – 145 с.

Зери назари президенти Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон Ф.Раҳимӣ

 

Мураттибон: Ш.З.Суфизода
Ё.Бердизода

Муҳаррирони библиографӣ:
Н.Самизода, М.Азимова

 

Бобоев Тошбой Бобоевич (Бахшида ба ҷашни 80 – солагии олим) [Матн]: [Нишонди- ҳандаи биобиблиографӣ] / Зери назари «Ф.Раҳимӣ; Мурат.:Ш.З.Суфизода, Ё.Бердизода; Муҳар. библиогр.: Н.Самизода,М.Азимова. – Душанбе: Дониш, 2022. – 145 с.

(Мавод оид ба биобиблиографияи олимони Тоҷикистон. Нашри 117).