Сайфиддин Мирзоев, Аманда Проос. Яғноби доруй вешат гиёҳт. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2022. – 100 саҳ.

Муаллифон: Сайфиддин Мирзоев, Аманда Проос

Муҳаррир: д.и.ф. Олимҷон Маҳмадҷонов

Муқарризон: д.и.ф. профессор Саъмиддин Ҷоматов,
н.и.ф. Баҳриддин Ализода

Мураттибон: Аманда Проос,

Эдвард Роҷерс , Кристофер Вуд

Мусаҳҳеҳ: унвонҷӯи ИЗА ба номи Рӯдакии АМИТ
Одинаев Равшаналӣ Раҳмонович

Мушовири илмӣ: н.и.ф. Мирзоев Сайфиддин

Зери назари: Мудири шуъбаи забон,
н.и.ф. Мирзоев Сайфиддин

 

Сайфиддин Мирзоев, Аманда Проос. Яғноби доруй вешат гиёҳт. – Душанбе: “ЭР-граф”, 2022. – 100 саҳ.

Дар ин маҷмуа нуздаҳ навъи растании шифобахши табий Яғноб тавзеҳ ёфтааст, ки мардуми таҳҷой барои саломатии худ аз онҳо истифода меба- ранд ва ин суннату анъанаро мероси фарҳангии гузаштагон ва худ меҳи- собанд. Китоб ба мутахассисон ва оммаи васеи хонандагон пешниҳод мешавад. Муаллиф, муҳаррир, нашриёт барои маълумоти дақиқ ва исти- фода таъсири манфй ё оқибатҳои онҳо аз маълумот вазифадор нестанд. Инчунин ин касон барои дуруст муайян кардани гиёҳҳо ва намудҳои онҳо аз тарафи хонанда, ӯхдадор намешаванд. Ин маълумот ҳамчун маслиҳат ё хидмат ба ҷои табиб пешбинй нашудааст.

Маҷмуа бо ибткории Маркази забоншиносии шуъбаи забони Институ- ти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ ва муассисаи “Бунёди раво- бити фарҳангии халқҳои тоҷик ва ҷаҳон” таҳия шудааст.

© “Бунёди равобити фарҳангии халқҳои тоҷик ва ҷаҳон”, 2022. Ҳамаи ҳуқуқ маҳфуз аст. Ҳеҷ як қисми ин нашрия бидуни иҷозати хаттии дорандаи хуқуқи муаллиф дубора нашр, паҳн ё интиқол дода намешавад.