Эмомали Раҳмон ва арзишҳои миллию умумибашари. – Душанбе: ҶДММ “Абдураҳмон Р”, 2022. -218 с.

Эмомали Раҳмон ва арзишҳои миллию умумибашари. –

Душанбе: ҶДММ “Абдураҳмон Р”, 2022. -218 с.

Зери назари академики Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонзода Абдуҷаббор Азиз

Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор: доктори илми
филология, профессор Сироҷиддини Эмомалӣ

Муҳаррири масъул:

Ҳафиз Раҳмон – адабиётшинос, муаллими калони кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии (|»акултети филологияи ДМТ

Муқарризон:

Мнз лубаи Мирзоюнус – доктори илми филология, профессор. Умнр Сафар – доктори илми филология, профессор.

Кигоб ба 70-умин солгарди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллй – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Рӯзи забони давлатй бахшида шуда, нақши Сарвари давлат ва ибтикороти ӯро дар рушду гакомули илму маориф ва фарҳанги Тоҷикистон ва ҳалли баъзе масъалаҳои байналмилалй фаро мегирад.

Бо қарори шурои олимони факултети филологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 22.09.2022 (№2) ба чоп 1 авсия шудааст.