Абдунаби Сатторзода. Баргузидаи навиштаҳо. Бахши III. – Душанбе: “Доииш”, 2021.- 621 с.

Абдунаби Сатторзода. Баргузидаи навиштаҳо. Бахши III. – Душанбе: “Доииш”, 2021.- 621 с.   Муҳаррирони масъул: Шарифмурод Исрофилниё, Анзурати Маликзод ва Мубашшири Акбарзод.   Ин Бештар

Мирзоёров Фирдавс Ниёзович. Шарҳи грамматикй дар фарҳангҳои тафсирии асрҳои ХУ1-Х1Х – и точик. – Душанбе: 2022.-142 с.

Эҳдо ба ҷашни 25- солагии Ваҳдати миллӣ   Муҳаррир: номзади илмҳои филология, дотсент Ш.Мавлонзода   Муқарризон: доктори илмҳои филология, профессор С. Сулаймонов,   номзади Бештар

Аскаралӣ Раҷабов. Аҳмад Махдуми Дониш ва фарҳанги мусикии замопи ӯ (нигоҳи таърихй, сарчашмашиносӣ ва назарӣ). «Дониш», Душанбе, 2022, 302 саҳ.

Аскаралӣ Раҷабов. Аҳмад Махдуми Дониш ва фарҳанги мусикии замопи ӯ (нигоҳи таърихй, сарчашмашиносӣ ва назарӣ). «Дониш», Душанбе, 2022, 302 саҳ.   Аҳмад Маҳдум ибни Бештар

Бабаджанов Р.М., Джонакова Г.А. Проблемы и пути повышения уровня дзни населения Республики Таджикистан. – Душанбе: «Аршам», 2022. 192 стр.

Ответственный редактор: Ш. Рахимзода, директор ИЭД НАНТ, ).н., профессор Рецензенты: Джаборров А., профессор кафедры финансов и кредита ”УК, д.э.н., профессор, член-корреспондент Международной академии выс- Бештар