Академик Муҳаммад Осимӣ: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, 2021, 968 саҳ.

Академик Муҳаммад Осимӣ: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, 2021, 968 саҳ.

Дар таҳқиқоти дастаҷамъии академии мазкур масоили

мубраму камомӯхташудаи арзишҳои мондагори таърихию

фарҳангии тоҷикон, форсигӯён, иртиботи он ба фарҳанги

мардумони Осиёи Марказӣ (генезиси таърихии фарҳангӣ),

асолату рисолати фарҳанги бостон (генезиси таърихӣ, назарй ва

заминаҳои ҳамгирой), диди нави таҳқиқию муқоисавӣ ба

арзишҳои фарҳангй ва бозтоби он дар мероси таърихию

адабй(аҳди бостон, садаҳои баъдй ва имрӯз), суннат ва

меросбарии фарҳангй, нигоҳи мутақобилаи Шарқ ва Ғарб дар

оинаи таъриху мероси фарҳангии мардумони Осиёи Марказй,

рисолати равшанандешӣ дар мероси фарҳангй: вижагиҳои

мутақобилаи фарҳанги мардумони бумӣ ва фарҳанги

кӯчигарӣ(диди нави таҳқиқй-муқоисавӣ), нақши сухан, ҳикмат

ва ҳакимӣ, таҳаммулмандй дар мероси фарҳангй (идомати

таърихй, фарҳангй: аз дирӯз то имрӯз), академик Муҳаммад

Осимӣ барномаҳои бунёдии илмии ЮНЕСКО, муассису

баргузоргари форумҳои байналмилалии илмй доир ба таъриху

фарҳанги тоҷикон, мардумони Осиёи Марказй, бунёди

Анҷумани тоҷикон ва форсигӯёни ҷаҳон «Пайванд»; тавсиф,

генезиси таърихию илмӣ, ҳадафмандӣ аз бунёд, ғояи ягонагию

якпорчагии тоҷикон- форсигӯён дар замони ҷаҳонишавйдиди

созандагию ҷомиасози ӯ дар фурӯ нишонидани низоъҳои сиёсию

қавмй, ифротигароии динию мазҳабӣ( ҳамгирой дар кишварҳои

Осиёи Марказй), масоили иртиботи таърихию фарҳангии

мардумони Осиёи Марказӣ аз нигоҳи Муҳаммад Осимӣ (аз

дирӯз то имрӯз, дар замони ҷаҳонишавй ва ғ.) ба риштаи таҳқиқ

омадаанд.                                 „

Ҳаиати таҳрир:

Фарҳод Раҳимӣ, Акбар Турсон, Эраҷ, Баширй, Кашинат Пандита, Кароматулло Олимов, Масъуд Миршоҳй,Муҳаммад Абдураҳмон, Қосимшо Искандаров, Насрулло Убайдулло, Аскаралй Раҷабов, Алим Ашрафхон, Саъдулло, Раҳимов, Мансура Ҳайдар.