Ваҳобова Назира. Асадулло Ҳабиб – шоир. Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 240 с.

Ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон бахшида мешавад   Муҳаррири масъул: узви вобастаи АМИТ, профессор Мирзо Муллоаҳмад Муқарризон: доктори илмҳои филологй, профессор Умар Сафар номзади Бештар

Раҷабов Ҳабибулло. “Ҷараёнҳои адаби дар адабиёти ҳинди.” – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 84 с.

Муҳаррири масьул: номзади илмҳои филологӣ, дотсент Қурбонов Ҳ. А. Муқарризон: номзади илмҳои филологй Раҳматуллоева Заррина номзади илмҳои филологӣ Шозиёева Гулмо   Раҷабов Ҳабибулло. “Ҷараёнҳои Бештар

Раҷабов Ҳабибулло. Тасвири воқеаҳои фоҷиавии тақсимшавии Ҳиндустон дар асарҳои адибони Ҳинд. – Душанбе: «ЭР- граф», 2022. – 272 с.

Муҳаррири масъул: Доктори илмҳои таърих, профессор Мирзоев Ниёз. Муқарризон: Номзади илмҳӣ филологй Заррина Раҳматуллоевна Номзади илмҳои филологӣ Гулмо Шозиёева Раҷабов Ҳабибулло. Тасвири воқеаҳои фоҷиавии Бештар