Ҷонбобоев С. Абурайҳони Берунӣ ва тасвири илмии олам. – Душанбе: «Нашри Мубориз», 2023. -460 с.

Бо қарори Шӯрои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ, суратҷаласаи №9 аз 31.10.2023 ба чоп тавсия мешавад.

 

Муҳаррири масъул:

д.и.ф., проф. Назариев Р.З.

Муқарризон:

д.и.ф. проф. Саӣфуллоев Н.М.,

д. и. ф. Махршдҷонова М. Т.

 

Ҷонбобоев С.

Абурайҳони Берунӣ ва тасвири илмии олам. – Душанбе: «Нашри Мубориз», 2023. -460 с.

Рисолаи мазкур ба фаъолияти илмиву фалсафӣ ва умуман ҷаҳонбинии нобиғаи асри ёздаҳуми тоҷику форс Абурайҳони Берунӣ, тасвири илмии низоми олам: кайҳон, замин, олами зинда ва одамон ва арзёбии фарҳангҳои онҳо аз дидгоҳи мутафаккир бахшида шудааст. Асари монографӣ барои доираҳои илмӣ, фарҳангӣ ва доираи васеъи хонандагон пешниҳод мешавад.