Мавлонй С.Р., Раҳимов Ф.А. Нафт ва газ: аз пайдоиш то иктишоф: китоби дарсӣ/ Мавлонй С.Р., Раҳимов Ф.А.-Душанбе, ҶДММ «Садои Қалб», 2023.-184 с.

Мавлонй С.Р., Раҳимов Ф.А.

Нафт ва газ: аз пайдоиш то инкишоф: китоби дарсӣ/ Мавлонй С.Р., Раҳимов Ф.А.-Душанбе, ҶДММ «Садои Қалб», 2023.-184 с.

18В^ 978-99985-63-13-1

 

Хусусиятҳои таркибии нафту газ, мавҷудият ва иктишофи захираҳои он зарурати донистани доираи васеи масъалаҳоро дар бораи шароити пайдошавии нафту газ, куч кардани карбогидратҳо аз як қабат ба қабати дигар, равишҳои истихроҷ ва дигар самтҳои ин соҳаро тақозо мснамояд.

Дар ин китоби дарсй андешаҳои мавҷуда дар бораи пайдоиши нафту I аз, тавсифи геологии баъзе конҳои нафту гази Тоҷикистон, хусусиятҳои сохти махзанҳо, таровиш ва масоманокии онҳо, накши домҳои ғайрисохторӣ дар зиёд намудани бойгонии сохторҳои ояндадор, тавсифи усулҳои мавҷуда ҷиҳати хисоб кардани захирахои карбогидратхо мухтасар баён шудаанд.

Китоби мазкур ҳамчун воситаи таълимй ва илмии ёрирасон барои донишҷуёни гуруҳи нафту газ, магистрантҳо ва муҳақиқони муассисаҳои таҳсилоти олии касбй пешниҳод мешавад.

Мушовири илмй:

Академики академияи Европа
дар соҳаи илмҳои табиатшиносй,
Аъзо – корреспонденти АМИТ,
доктори илмҳои геология ва минералогия,
профессор Файзиев А.Р.