Таҳқиқи фарҳанги миллӣ дар даврони истиқлол. Ҷилди 2 / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Ф. Шарифзода; муҳаррир Комилзода. – Душанбе: Истеъдод, 2023. – 320 с.

Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор
номзади илмҳои таърих
Фирдавс Шарифзода

Муҳаррир
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент
Шариф Комилзода

Таҳқиқи фарҳанги миллӣ дар даврони истиқлол. Ҷилди 2 / мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Ф. Шарифзода; муҳаррир  Комилзода. – Душанбе: Истеъдод, 2023. – 320 с.

Маҷмуаи навбатӣ идомаи маҷмуаи қаблӣ буда, пажӯҳиши ‘ынбаьҳои таърихӣ, назарӣ ва амалии фаъолияти муассисаҳои иҷ| имой-фарҳангӣ ва натиҷаи дигар таҳқиқотҳое, ки дар ҷоираи мавзуи илмии «Таҳқиқи вижагиҳои рушди фарҳанги ми I Н1 дар даврони истиқлол» (2021 – 2025) роҳандозӣ шудаанд, фаро 1ирифгааст. Он барои муҳаққиқону муаррихон, корман- юни соҳаи фарҳангу санъат, магистрону унвонҷӯён, устодону донишҷуени факултету шуъбаҳои фарҳангшиносӣ, китобдорӣ рузноманигории муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи махсус пешниҳод мегардад.