Шарипов Лутфулло, Акрамов Авазҷон Абдуллоевич. Конструксияҳо аз чӯбу пластмасс. – Душанбе: «Промэкспо», 2023. – 416 с.

Китоби дарсии “Конструксияҳо аз чӯбу пластмасс” дар асоси китобҳои дарсии олимони Русия Г.Н.Зубарев, Ф.А.Бойтемиров, В.М.Головина ва диг. “Конструкции из дерева и пластмасс” под редакцией проф. Ю.Н.Хромца, 3-е издание, переработанное и дополненное. – М., 2004 навишта шудааст, аз 11 боб, замимаи намунаҳои иҷрои корҳои иозмоишӣ, ҷадвалҳои маълумотдиҳӣ ва саволҳои тести бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ иборат мебошад. Аз китоби дарсӣ донишҷӯёни бакалавриат, мигистрҳо, аспирантон ва мухандисони амалии соҳаи сохтмон истифода карда метавонанд. Дар ороиши сархат ва анҷоми бобҳои алоҳидаи китоби дарсӣ аз маводе, ки ба корҳои илмӣ – таҳқиқотии муаллифон иҷро гардидаанд ва шогирдони онҳо пешниҳод намудаанд, истифода гардидааст.

Муҳаррири масъул:

Ҷӯраев Т.Қ., доктори илми филологӣ, профессори кафедраи “Нақшакашии муҳандисӣ”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимй.

Тақризнависон:

Озмоишгоҳи “Зилзилатобоварии бино ва иншоот”-и институти “Геология, сохтмони ба заминҷунби тобовар ва сейсмология”-и Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мудир Низомов Ҷ.Н., доктори илми техникӣ, профессор, Узви во- бастаи АМИТ;

Кумитаи “Меъморӣ ва сохтмон”-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷонишини аввали раис Умарзода У.Х., номзади илми техникй, дотсент;

Кафедраи “Иншооти зеризаминй, асос ва таҳкурсиҳо”-и ДТГ ба номи академик М.С.Осимӣ, мудири кафедра д.и.т., профессор Ҳасанов Н.М.;

Декани факултети “Сохтмон ва меъморй”-и ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ н.и.т., дотсент Якубов А.О.

Шарипов Лутфулло, Акрамов Авазҷон Абдуллоевич.

Конструксияҳо аз чӯбу пластмасс. – Душанбе: «Промэкспо», 2023. – 416 с.