Фарҳанги русй -англисй-тоҷикии истилоҳоти илмҳои дақиқ ва табиатшиносй

Фарҳанги мазкур дар самти фарҳангсозӣ ва фарҳангнигории тоҷикй таҷрибаи нахустин буда, бештар аз 12500 истнлоҳоти русӣ, ан- глисй ва муодили тоҷикии онҳоро дар соҳаҳои илмҳои дақиқ ва табиат- шиносй (математика, физика ва химия) фаро мегирад.

Фарҳанг барои кормандони илмӣ, омӯзгорон ва донишҷӯёни муас- сисаҳои таҳсилоти олии касбй, муҳандисон, технологу конструкторҳо ва дигар мутахассисоне, ки дар соҳаҳои илм, техника, саноат ва монанди инҳо кору фаъолият мекунанд, таъйин шудааст.

Фарҳанг аз нигоҳи нав, пеш аз ҳама бо истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои дохилии забони тоҷикӣ дар сохтани вожаҳои илмӣ, илмии тсхникӣ ва техникӣ, ҳамчунин пазируфтани баъзе вожаҳои байналми- лалӣ бо назардошти хусусияги байналмилалӣ доштани илм, техника, технология, забони илмӣ, забони техникӣ ва вожагони онҳо таҳия гардидааст.

Муаллиф:

Пирмаҳмад Нуров – физикадон, доктори илмҳои филологӣ.

Муҳаррир:

Ҷамшедов П. – доктори илмҳои филологӣ, профессор.

Фарҳанг аз ҳисоби маблағҳои Фонди президентии таҳқиқоти бунёдӣ таҳия ва нашр шудааст.