Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ,. Юсуф ва Зулайхо. Таҳияи матн, шарҳи луғоту тавзеҳот ва муқаддимаи Шамсиддини Нуриддин ва Дилоро Валисва. – Душанеб: МН «Дониш», 2023. – 310 с.

Таҳти назари

Раҳматкарим Давлатзода

 

Муҳаррир:

Алии Муҳаммадии Хуросонӣ

Муқарризон:

С. Ализода,

 

номзади илмҳои филология
Ш. Муҳаммадиев,

номзади илмҳои филология

 

Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ,. Юсуф ва Зулайхо. Таҳияи матн, шарҳи луғоту тавзеҳот ва муқаддимаи Шамсиддини Нуриддин ва Дилоро Валисва. – Душанеб: МН «Дониш», 2023. – 310 с.

 

Пажуҳишгарон то ҳол аз 57 шоири форс-тоҷик ном бурдаанд, ки мавзуи «Юсуф ва Зулайхо»-ро истиқбол намудаанд. Бо эътирофи умум «Юсуф ва Зулайхо»-и Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ, Нозими Ҳиравӣ ва Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ аз беҳтаринҳо шинохта шудааст.

Нашри кириллии маснавии «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ, ки ба хонанда пешниҳод мегардад, дар асоси нусхаҳои №№ 2594, 2539 ва 746-и захираи дастнависҳои Маркази мероси хаттии назди Раёсати АМИТ таҳия ва ба чоп расидааст. Умедворем нашри мазкур мавриди таваҷҷуҳи васеи хонандагону пажуҳишгарон ва алоқамандони сершумори адабиёти классикии форсии тоҷикӣ, хоса достонҳои ишқию ирфонӣ, қарор хоҳад гирифт.