Рисунок1

АБДУЛЛО АСРАҚУЛОВИЧ МАДАМИНОВ (феҳристи библиографӣ). Душанбе: Дониш, 2022, 140 с.

АБДУЛЛО АСРАҚУЛОВИЧ МАДАМИНОВ (феҳристи библиографӣ). Душанбе: Дониш, 2022, 140 с. Феҳристи библиографй (маҷмӯаи мақолаҳо), бахшида ба ифтихори ҳаштодӯмин баҳори умри набототшиноси шинохта, мудири Озмоишгоҳи Подробнее
Рисунок1

Ҳотамов Намоз Басарович. Сарнагун намудани тиртиботи амирии Бухоро. Душанбе, 2022. 416 сах

Бахшида ба 1ОО-солагии сарнагун намудани тартиботи амирӣ дар Бухоро. Ҳотамов Намоз Басарович. Сарнагун намудани тиртиботи амирии Бухоро. Душанбе, 2022. 416 сах. Муқарризон: Абулҳаев Р. Подробнее
Рисунок1

Академик Муҳаммад Осимй: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, 2021, 968 саҳ.

Академик Муҳаммад Осимй: ҳамгироии таърихии тоҷикону форсигӯёни ҷаҳон дар замони ҷаҳонишавӣ (таҳқиқот) Мураттиб ва муҳаррири масъул: профессор Аскаралӣ Раҷабов. Тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ, Душанбе, Подробнее
Рисунок1

«Захираи Хоразмшоҳӣ» асари Ҳаким Сайид Исмоили Ҷурҷонй

Ба муносибати 35-солагш исгикдоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 70-солагии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон   Хайати таҳририя: ФарҳодРаҳимй (раис), Ҷӯрабек Назрие^, Убайдулло Қурбон, Қосимшо Искандаров, Подробнее
Рисунок1

Илм ва Ҷомеа

Илм ва Ҷомеа   Маҷаллаи академии илмию оммавӣ № 2 (29), 2022   Маҷалла 24 июли соли 2019 аз тарафи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Подробнее