Раҷабов Ҳабибулло. “Ҷараёнҳои адаби дар адабиёти ҳинди.” – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 84 с.

Муҳаррири масьул:

номзади илмҳои филологӣ, дотсент Қурбонов Ҳ. А.
Муқарризон:

номзади илмҳои филологй Раҳматуллоева Заррина
номзади илмҳои филологӣ Шозиёева Гулмо

 

Раҷабов Ҳабибулло. “Ҷараёнҳои адаби дар адабиёти ҳинди.” – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 84 с.

 

Дастури таълимии «Ҷараёнҳои адабӣ дар адабиёти ҳиндй» барои донишҷӯёни шӯъбаи ҳиндии Донишгоҳҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.

 

Шӯрои илмию-методии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
аз 26 феврали соли 2022 суратмаҷлиси № 5
ба чоп тавсия намудааст.

Ин китоб бо дастгирии молии сафорати Ҳиндустон
дар Тоҷикистон ба табъ расидааст.