Раҷабов Ҳабибулло. Тасвири воқеаҳои фоҷиавии тақсимшавии Ҳиндустон дар асарҳои адибони Ҳинд. – Душанбе: «ЭР- граф», 2022. – 272 с.

Муҳаррири масъул:

Доктори илмҳои таърих, профессор Мирзоев Ниёз.
Муқарризон:

Номзади илмҳӣ филологй Заррина Раҳматуллоевна
Номзади илмҳои филологӣ Гулмо Шозиёева

Раҷабов Ҳабибулло. Тасвири воқеаҳои фоҷиавии тақсимша- вии Ҳиндустон дар асарҳои адибони Ҳинд. – Душанбе: «ЭР- граф», 2022. – 272 с.

Рисолаи “Тасвири воқеаҳои фоҷиавии тақсимшавии Ҳиндустон дар асарҳои адибони Ҳинд” ба воқеаҳои даҳшатангези соли 1947 ҳангоми ба ду давлат — Ҳиндустон ва Покистон тақсим шудани Ҳиндустон, ки дар натиҷа садҳо шаҳру деҳотҳо валангор ва миллионҳо одамон бехонумону садҳо ҳазор дигар шахсони бегуноҳ ба қатл расидаанд, бахшида мешавад.

Бо қарори Шӯрои илмии табъу нашри Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз таърихи 21 феврали соли 2022, № 10 ба чоп тавсия шудааст.

Китоби «Тасвири воқеаҳои фоҷиавии тақсимшавии
Ҳиндустон дар асарҳои адибони Ҳинд» бо мадади сафорати
Ҳиндустон дар Тоҷикистон ба табъ расидааст