Ваҳобова Назира. Асадулло Ҳабиб – шоир. Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 240 с.

Ба 30-солагии Истиқлоли давлатии Тоҷикистон
бахшида мешавад

 

Муҳаррири масъул:

узви вобастаи АМИТ, профессор Мирзо Муллоаҳмад

Муқарризон:

доктори илмҳои филологй, профессор Умар Сафар
номзади илмҳои филологӣ Қодиров Ғиёсиддин

 

Ваҳобова Назира. Асадулло Ҳабиб – шоир. Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 240 с.

 

Рисолаи «Асадулло Ҳабиб — шоир» ба фаъолияти адабии шоир ва нависандаи намоёни Афғонистон Асадулло Ҳабиб (тав 1941) бахшида шудааст ва барои ҳамаи онҳое, ки ба адабиёти мамолики Шарк таваҷҷуҳ доранд, пешниҳод мешавад.

Рисола бо қарори шӯрои табъу нашри Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба чоп тавсия шудааст.