Ҳуқуқи журналист (маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқи). – Душанбе: «Ирфон», 2022. – 372 с.

Ҳуқуқи журналист (маҷмуи санадҳои меъёрии ҳуқуқи). – Душанбе: «Ирфон», 2022. – 372 с.

 

Мураттиб:

НАЗИРАИ САРФАРОЗ

номзади илмҳои фалсафа
муовини директори «Телевизиони Тоҷикистон»

 

Дар китоби мазкур маҷмуи санадҳои меъёрии ҳукукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии танзимкунандаи фаъолияти журналистика бо забони тоҷикй ва бо назардошти тағйиру иловаҳо ба ҳолати 20 апрели соли 2022 ҷамъоварӣ гардидааст.

Ҳамзамон истифодабарандагон метавонанд бо суроғаи \у\у\у.1у1.^/Ьидиц]ҶигпаН81: шакли электронии онро бо назардошти тағйиру иловаҳои воридшаванда дастрас намоянд.

Маҷмуаи мазкур барои намояндагони воситаҳои ахбори омма, хукуқшиносон, кормандони амалия, шахсони ҳуқуқй, донишҷӯён, магистрҳо, унвонҷӯён, аспирантҳо, кормандони илм ва ҳамаи шахсоне, ки ба омӯзиши «Ҳуқуқи журналист» ва санадҳои меъёрии ҳукуқии он, махсусан қонунгузорй дар самти журналистика таваҷҷуҳ доранд, тавсия карда мешавад.