ТОҶИКОН ДАР ОИНАИ ТАЪРИХ

ЭМОМАЛИ - 0002РАҲМОНОВ ЭМОМАЛӢ
Р-75 Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то Сомониён (китоби сеюм) – Душанбе: Ирфон, – с. 228