Ф. Раҳимӣ, М. Акрамова, С. Ҳоҷиев. «Физикаи умумй». Механика, физикаи молекулию асосҳои термодинамика ва электромагнетизм -Хуҷанд: – Мероҷ», 2017,-576с.

Бо қарори мушопараи Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 29.11.2016 №17/23 ҳамчун китоби
дарсй барои донишҷӯёни муассисаҳои
олии касбӣ тавсия шудааст.

 

Ф. Раҳимӣ, М. Акрамова, С. Ҳоҷиев. «Физикаи умумй». Механика, физикаи молекулию асосҳои термодинамика ва электромагнетизм -Хуҷанд: – Мероҷ», 2017,-576с.

 

Муқарризон:

Қозиев Камолиддин Сангинович – номзади илмҳои физика ва математика, дотсент, ноиби ректор оид ба корҳои таълими ДКМТ;

Шамсиев Рауф Маъмурович – номзади илмҳои техникӣ, дотсент, декани факултаи энергомеханикаи ДКМТ;

Низомов Зиёвуддин – номзади илмҳои физика ва мате- матика, ходими пешбари илми ДМТ, дотсент;

Неъматов Абдуқодир – номзади илмҳои физика ва ма- тематика, дотсенти кафедраи физикаи умумии ДОТ ба номи С. Айнӣ;

Ҷалолова Зуҳро Абдусаломовна – номзади илмҳои педа- гогй, дотсент, мудири кафедраи фанҳои гуманитарӣ – иҷтимоӣ ДКМТ