Ҷумъаев, М. О. Тасвири бунёдкориҳои азим дар публитсистикаи тоҷик / муҳаррир М. Муродӣ. – Душанбе: Истеъдод, 2023. – 240 с.

Муҳаррир

Мурод Муродӣ

 

Муқарризон:

доктори илми филология, профессор

Аъзамцон Азимов;

номзади илми филология

Мирзоалӣ Чӯраев

 

Ҷумъаев, М. О. Тасвири бунёдкориҳои азим дар публитсистикаи тоҷик / муҳаррир М. Муродӣ. – Душанбе: Истеъдод, 2023. – 240 с.

 

Дар маҷмуа силсилаи пажуҳишҳо дар бораи романи мустанади «Наҳби истиқлоля-и Бахтиёр Муртаю. асарҳои марбут ба бунёди неругоҳи Рогуни нависандаи нублитсист Раҷабалӣ Аҳмад ва такризу китобиёт доир ба таҳқиқоти публитсистӣ ҷамъ оварда шудааст.

Маҷмуа барои пажуҳишгарони соҳаи НАО па омӯзгорону доншиҷӯёни факултаву шуъбаҳои рузноманигорӣ тавсия мешавад.