Раҷабов, Ҷ. Профессор Шоҳзамон Абдуқодирович Раҳмонов [Матн]: Библиографияи монографӣ / Муҳаррир А. Раҳмонов; Пажӯҳшпи библиографии П. Раҷабова, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 2021, – 228 с.

М у ҳ а р р и р: Абдуғани Раҳмонов

Пажӯҳиши библиографии Парвина Раҷабова

Ҷамила Раҳмонова

Раҷабов, Ҷ. Профессор Шоҳзамон Абдуқодирович Раҳмонов [Матн]: Библиографияи монографӣ / Муҳар- рир А. Раҳмонов; Пажӯҳшпи библиографии П. Раҷабо- ва, Ҷ. Раҳмонова. – Душанбе, 2021, – 228 с.

Дар библиографияи монографӣ фаъолияти илмӣ ва эҷодиёти олими адабиётшинос, муҳаққиқ ва адиб Шоҳзамон Абдуқодирович Раҳмонов (Раҳмон) то ав- вали моҳи январи соли 2021 мавриди баррасй қарор гирифтааст ва кӯшиш ба харҷ дода шудааст, ки нисбати ин шахси заҳматкаш маълумоти зарурию хонданбоб пешниҳод гардад.