Сафаров Х.Х. Таърих ва фарҳанги Роғ дар асри XIX ва ибтидои асри XX (Проблемаи омӯзиши этнографӣ). Монографияи илмӣ.—Душанбе: 2021. 169 с.

Бо қарори Шӯрои илмӣ-методии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ таҳти рақами №6 аз 28 январи соли 2021 муҳокима
шуда, ба чоп тавсия карда мешавад.

Муҳаррири масъул:

Яқубов Юсуфшоҳ-академики АИҶТ
Муқарризон:

Абдуназаров Х-доктори илмҳои таърих,професеори кафедраи таърихи умумии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав

Юнусов С.С- номзади илмҳои таърих, и.в.профессори кафедраи таърихи умуми ва МТТ-и Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Сафаров Х.Х. Таърих ва фарҳанги Роғ дар асри XIX ва ибтидои асри
XX (Проблемаи омӯзиши этнографӣ). Монографияи илмӣ.—Душанбе:
2021. 169 с.

Монографияи мазкур ба омӯзиши “Таърих ва фарҳанги Роғ дар асри XIX ва ибтидои асри XX”- бахшида шудааст.Муаллиф дар такя ба сарчашмахои хатти ва асарҳои таърихию мардумшиносӣ, дар бораи таърих, ҷугрофия, сохтори маъмури, кишоварзӣ, ҳунармандй, хӯрокҳои анъанавй, маросимҳои миллӣ ва варзиши ноҳияи Роғи Бадахшони Афғонистонро  мавриди омӯзиш қарор додааст. Китоб барои доираи васеъи ихлосмандони илми таърих, мардумшиносӣ, омӯзгорон ва донишҷӯён пешниҳод карда мешавад.