Мутрибии Самарқанди. Тазкирату-ш-шуаро. Таҳия, тавзеҳ ва таҳқиқи Махфират Қурбоналиева. – Хуҷанд: Хуросон, 2021. – 468 саҳ.

Мутрибии Самарқанди. Тазкирату-ш-шуаро. Таҳия, тавзеҳ ва таҳқиқи Махфират Қурбоналиева. – Хуҷанд: Хуросон, 2021. – 468 саҳ.   Зери назари доктори илмҳои филологӣ, профессор Замира Бештар
Рисунок1

Маводи конференсияи байналмилалии «Камоли Хуҷандӣ: ташаккули адабиётшиносй ва равобити адабӣ» (Хуҷанд, 28-29 октябри соли 2016). – Хуҷанд: Ношир, 2016.-616 саҳ. (бо ҳуруфи форсӣ)

Ин армугон бо дастгирии Раиси вилояти Сугд, муовини аввали Раиси Мацлиси миллии Мацлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Абдураҳмон Қодирӣ нашр гардидааст.   Маводи конференсияи Бештар

КАМОЛНОМА. Таҳқиқот перомуни Камоли Хуҷандӣ ва шеъри ӯ (Маҷмӯаи мақолоти Бадриддин Мақсудзода). Ҷилди 1. – Хуҷанд: Хуро- сон, 2021. – 336 саҳ.

КАМОЛНОМА. Таҳқиқот перомуни Камоли Хуҷандӣ ва шеъри ӯ (Маҷмӯаи мақолоти Бадриддин Мақсудзода). Ҷилди 1. – Хуҷанд: Хуро- сон, 2021. – 336 саҳ.   Муҳаррири Бештар

ҒАФФОРОВА УМЕДА. МУҲАММАД ИБНИ ҶАРИРИ ТАБАРИ ВА МУКОЛАМАИ ФАРҲАНГҲО. – Хуҷанд: Хуросон, 2018. – 460 саҳ.

Муқарризон: Абдушукури Абдусаттор – доктори илмҳои филологй, профессор Насриддинов Фахриддии – доктори илмҳои фшюлогй, профессор   ҒАФФОРОВА УМЕДА. МУҲАММАД ИБНИ ҶАРИРИ ТАБАРИ ВА МУКОЛАМАИ Бештар

Ҳамиддудини Балхй. МАҚОМОТ. Таҳия ва тавзеҳи Дилафрӯз Рашидова ва Даврон Исобоев. – Хуҷанд: Ношир, 2021. – 256 саҳ.

Ҳамиддудини Балхй. МАҚОМОТ. Таҳия ва тавзеҳи Дилафрӯз Рашидова ва Даврон Исобоев. – Хуҷанд: Ношир, 2021. – 256 саҳ.   Зери назари Узви вобастаи АМИТ Бештар