Хуршеди Юсуфзод. Хири Нур (Нури Хуршед). – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 64 саҳ.

Ин китобчаи шеърҳо ба руҳу
арвоҳи падари бузургворам
бахшида мешавад.

 

Муҳаррир:

Сайфиддин Мирзоев – мудири шуъбаи забони ИЗА ба
номи Рӯдакии АМИТ, номзади илмҳои филалогия

Мураттиб:

Ҷумаев Фирдавс
Мусаҳҳеҳ:

Одинаев Равшаналӣ
Рассом:

Одинаев Фатҳулло

Хуршеди Юсуфзод. Хири Нур (Нури Хуршед). – Душанбе: «ЭР-граф», 2022. – 64 саҳ.

Китоби мазкур нахустин маҷмӯаи шеърҳое мебошад, ки бо забони яғнобӣ ва тарҷумаи тоҷикии онҳо таҳия гардидааст. Маҷмӯаи шеърҳо натанҳо барои соҳибзабонон муфиду судманд мебошад, балки мутолиаву истифодаи он барои муҳаққиқони соҳаи таърихи забон, бавижа решашиносии калимаҳо, фолклоршиносӣ, мардумшиносй (этнография), дар маҷмӯъ ихлосмандони забонҳои эронй мувофиқи матлаб аст.

Ин маҷмӯа бо ибтикори Маркази забоншиносй ва шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ ва муассисаи “Бунёди равобити фарҳангии халқҳои тоҷик ва ҷаҳон” дастгирӣ ва таҳия шудааст.