Кашинатх Пандита, Академик Муҳаммад Осимӣ- муҷассамаи тамаддуни Осиёи Марказӣ (ба забони англисй ва тоҷикӣ). Таҳия ва муҳаррири масьул: профессор Аскаршп! Раҷабов. Душанбе, «Дониш», 2021, 68 саҳ.

Кашинатх Пандита, Академик Муҳаммад Осимӣ- муҷассамаи тамаддуни Осиёи Марказӣ (ба забони англисй ва тоҷикӣ). Таҳия ва муҳаррири масьул: профессор Аскаршп! Раҷабов. Душанбе, «Дониш», 2021, 68 саҳ.

 

Академик Муҳаммад Осимй(1920- 1996) дар гаърихи тамадцуни садаи XX- тоҷик, инчунин мардумони Осиёи Марказй, Шарқи Миёнаю Наздик, Аврупо чун донишманди камназир, роҳбару муассиси илми бунёдии академӣ, ходими созандаи давлатй, ҷамъиятии байналмилалӣ ҷойгоҳи хоса дорад.

Дар ин навишта мақоми илмию давлатй, ҷамъиятии академик Муҳаммад Осимй, ки нигорандаи рисола солҳои зиёд бо ин симои беназири илмию давлатй, дӯсти бузурги мардуми Ҳиндустон ва фаъолияти пурбори илмиаш ошноию робитаи наздик дошт, қаламдод намудааст.

Умед аст, ки аҳли илму фарҳанги имрӯзии тоҷик анъанаи ибратомӯзи илмию ҷамъиятии академики бузург Муҳаммад Осимиро идома хоҳанд дод.

Ҳайати таҳририя: Фарҳод Раҳимй, Акбар Турсон, Абдураҳмон Муҳаммад, Аскаралй Раҷабов, Насрулло Убайдулло, Мирзо Муллоаҳмад.