Садриддин Айнӣ МИРАЛИШЕРИ НАВОЙ Замони зиндагӣ, тарҷумаи ҳол, фаъолияти сиёсӣ – ҷамъиятӣ ва эҷодиёти адабии ӯ бо иловаи шеърҳои мунтахаби форсӣ – тоҷикияш

Садриддин Айнӣ

МИРАЛИШЕРИ НАВОЙ

Замони зиндагӣ, тарҷумаи ҳол, фаъолияти сиёсӣ – ҷамъиятӣ ва эҷодиёти адабии ӯ бо иловаи шеърҳои мунтахаби форсӣ – тоҷикияш

Ба чоп тайёркунандагон
К. Айнӣ, Р. Ҳодизода

Муқоиса, муқобала, тасҳеҳ ва такмили
Шамсиддин Муҳаммадӣ

Зери назари доктори илми филология

Фарангис Шарифзода

Муҳаррир

Анзурати Маликзод

Таҳқиқоти устод дар бораи Амир Алишери Навоӣ, ки ба 500-солагии ин шоиру мутафаккир навишта пгуда буд, бори аввал соли 1948 дар Нашриёти давлатии Тоҷикистон (Сталинобод, 1948) ва баъдан дар соли 1963 дар ҷилди 11 (китоби якум) Куллиёти устод аз тариқи нашриёти Ирфон бо номи “Алишери Навоӣ” ба табъ расида буд. Нашри ҳозир дар асоси чопҳои ёдшуда ва муқоисаву муқобала бо дастхатти ус год аз Осорхонаи адабии Айнй ва такмилу тасҳеҳи иловагӣ ба чон омода шудааст.