Саҳми олимони ҷавон дар инкишофи илм: Маводи конференсияи якуми илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. – Душанбе, 1999, 325 с.

Саҳми олимони ҷавон дар инкишофи илм: Маводи конференсияи якуми илмии олимони ҷавони Тоҷикистон. – Душанбе, 1999, 325 с.

Бо қарори Коллегияи Кумитаи кор бо чавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои олимон ва муҳаққиқони ҷавони. Гоҷикистон нашр мешавад.

Маҷмӯа аз мақола ва маърӯзаҳои илмии олимони ҷавони Тоҷикистон, ки ба конференсияи якуми илмии олимони ҷавон пешниҳод гардидаанд, иборат аст.

Маҷмӯа барои доираи васеи мутахассисон пешниҳод карда мешавад.

Муҳаррирони масъул:

Раҳимов И.Ҳ. – Раиси Кумитаи кор бо чавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Ашӯров С.Б. – ҷонишин Раиси Кумитаи кор бо ҷавонон назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Муродов О.В. – сардори идораи Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати Ҷ умҳурии Тоҷикистои.

Ҳайати таҳририя:

Табаров А.Ҳ. – номзади илмҳои физика-математика, Буриев И.Б.- номзади илми ҳуқуқ, Мусбоҳиддини Нарзиқул – номзади илми филология, Саидов Р. – номзади илми техники, Исоматов М. – номзади илми таърих, Эшов Б. – номзади илми химия, Гиёев Қ. – ходими илмй.

Муқарризон:

Раҷабов Н.Р.. – аъзо-корреспондетни АН ҶТ, профессор, доктори илмҳои физика-математика,

Расулов Қ.Р. – профессор, доктори илми фалсафа,

Сафаров М.М. – профессор, доктори илмҳои техникй,

Набиева Р.А. – профессор, доктори илми таърих.

Масъули нашр:

Файзов Р.Н. – Сардори идорай молия ва хоҷагии Кумитаи кор*Х5о ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

© Кумитаи кор бо ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии

Тоҷикистон ва. Шӯрои олимон ва муҳаққиқони ҷавоий Тоҷикисгон, 1999.