Шарипова М.Ё. Этнопсихология ва тахқиқоти этнопсихологи. Дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе. 2023. – 154 с.

Шарипова М.Ё. Этнопсихология ва тахқиқоти этнопсихологи.

Дастури таълимӣ-методӣ. – Душанбе. 2023. – 154 с.

 

Муқарризон:

Шоисматуллоев Ш. – доктори илмҳои сотсиологӣ, профессор, мудири шуъбаи сотсиологияи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ

Абдураҳмонов Г.Н. – номзади илмҳои психологӣ, дотсент. сармутахассиси шуъбаи психология, педагогика ва омоданамоии кадрҳои илмии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон

 

Дар дастури таълимӣ-методии мазкур тавзеҳоти умумӣ дар бораи мафҳуми этнопсихология, мақсад ва вазифаҳои он ҳамчун соҳаи илми психология, натиҷаҳои таҳқиқоти этнопсихологӣ, этнофарҳангӣ ва кросс-фарҳангӣ, таҳлилҳои муқоисавии онҳо, хусусиятҳои ташкил ва гузаронидани таҳқиқот этнопсихологӣ, ақидаҳои олимон оид ба таъсири фарҳанг ва унсурҳои ташкилкунандаи он ба рушди шахс, инчунин методҳои ташхисии ҳувияти миллӣ ва этникӣ дар шакли намуна оварда шудаанд.

Дастури мазкур барои донишҷӯёни ихтисосҳои психология, сотсиология ва фарҳангшиносии макотиби олӣ пешбинӣ шуда, маводи он метавонанд дар дарсҳои мувофиқи ихтисосҳои зикршуда истифода бурда шавад.